ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. :: Rejestracja
Witamy w Elektronicznym Generatorze Konta Klienta
w Systemie ERIF, ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A.


W celu złożenia Wniosku o zarejestrowanie Państwa konta w Systemie ERIF i rozpoczęcia
współpracy z naszym biurem, prosimy o wypełnienie kolejnych pól Generatora.

Szczegółową Instrukcję postępowania znajdą Państwo tutaj:


 1. Wybrać właściwy rodzaj wierzyciela, którego Państwo reprezentują. (W zależności od wybranego wierzyciela generator pokaże Państwu odpowiednie pola do uzupełnienia).
 2. Uzupełnić szczegółowe dane jednostki, którą Państwo reprezentują, a także dane osoby upoważnionej do jej reprezentowania. Następnie we wskazanym miejscu podłączyć skan dokumentu potwierdzającego to upoważnienie.
 3. Uzupełnić dane osoby wskazanej przez Państwa jako główny użytkownik systemu. Jeśli będą chcieli Państwo wprowadzić więcej niż jednego użytkownika systemu, będzie to możliwe po zakończeniu procesu rejestracji konta użytkownika głównego i po jego pełnej aktywacji.
 4. Określić, czy nasze biuro może spełnić dodatkowe Państwa potrzeby oraz potwierdzić zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celu nawiązania współpracy z ERIF BIG S.A.
 5. Po wprowadzeniu wszystkich danych i po przekazaniu wymaganych zgód otrzymają Państwo widok podsumowania wniosku z możliwością poprawienia danych. Jeśli wszystko się zgadza, proszę zakończyć proces rejestracji i przesłać dane. Wystarczy kliknąć w ikonę „prześlij dane”, by wygenerować Państwa Wniosek Wierzyciela o założenie konta użytkownika w Systemie ERIF w formacie PDF. W tym kroku w Systemie ERIF zostanie utworzone Państwa Indywidualne Konto Użytkownika, a na podany przez Państwa w procesie rejestracji adres e-mail zostaną wysłane określone przez Państwa  login i hasło użytkownika.
 6. Wniosek w formacie PDF należy wydrukować, a następnie podpisać zgodnie z opisem na końcu wniosku (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki).
 7. Podpisany wniosek proszę zeskanować i zapisać w zasobach komputera, na którym Państwo będą dokonywali logowania do Systemu ERIF.
 8. Następnie proszę wejść na stronę system.erif.pl  i za pomocą otrzymanego loginu i hasła zalogować się do Systemu ERIF, a następnie  we wskazanym miejscu podłączyć zeskanowany, podpisany Wniosek Wierzyciela o założenie konta użytkownika w Systemie ERIF w formacie PDF w wersji elektronicznej.
 9. Po podłączeniu wniosku zostanie on przekazany do weryfikacji przez naszych Doradców Klienta.
 10. Po pozytywnej weryfikacji Państwa konto w Systemie ERIF zostanie aktywowane, o czym zostaną Państwo poinformowani także mailowo. Od tego momentu uruchomiona zostanie współpraca Państwa jednostki z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A., a Państwo jako użytkownik będą mogli poprzez swoje indywidualne konto realizować wskazane przez ustawodawcę obowiązki ustawowe.
 11. Oryginał podpisanego Wniosku Wierzyciela o założenie konta użytkownika w Systemie ERIF w formacie PDF, po zeskanowaniu i potwierdzeniu pełnej aktywacji konta należy wysłać w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia mailowego na adres oddziału ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu:
  51-116 Wrocław
  ul. Wołowska 8
 12. W przypadku pojawienia się błędów lub braków formalnych nasz Doradca Klienta skontaktuje się z Państwem, aby wyjaśnić wszystkie niejasności i pomóc Państwu w przejściu przez proces rejestracji.

Wniosek wierzyciela o założenie konta użytkownika
w systemie ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Aby założyć konto użytkownika w systemie informatycznym ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (System ERIF)
w celu realizowania obowiązków wierzyciela wynikających z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prosimy o
wybór jednego z wierzycieli.

Proszę określić rodzaj wierzyciela zaznaczając odpowiednie pole/pola:
- organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- właściwa jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz organ właściwy wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- właściwy według przepisów ustawy z dnia6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), sąd w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyrok warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej;
Rejestracja konta organu właściwego wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Rejestracja konta organu właściwego wierzyciela w rozumieniu art. 2 pkt 10
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Rejestracja wierzyciela właściwego według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz 557, z późn. zm.15)),
sądu w postepowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku
skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyrok warunkowo
umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sadowych albo
postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej;
Rejestracja właściej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1
2
3
Adres siedziby jednostki organizacyjnej Adres siedziby sądu
4
5
6
7
8
9 Taki sam jak adres siedziby
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Plik został załączony.
Pobierz wzór upoważnienia: Upoważnienie Upoważnienie Upoważnienie
Dodaj Głównego użytkownika systemu. Pierwszy użytkownik systemu będzie
jednocześnie osobą upoważnioną do kontaktu po stronie Wierzyciela
1
2
3
4
5
6
7
*pokaż Hasło
8
Interfejs WWW
Web service
Import plików o ustalonej strukturze.
Czy są Państwo zainteresowani innymi usługami ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A.?
Dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. możliwy jest
po zawarciu umowy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zgodnie z jej zapisami oraz cennikiem. Szczegółowe informacje na
temat warunków współpracy w tym zakresie przekaże Państwu Opiekun Klienta, który skontaktuje
się z Państwem po zakończeniu rejestrowania wniosku o założenie konta klienta w systemie ERIF.Zobowiązuję się do przesłania wypełnionego i podpisanego niniejszego wniosku o założenia
konta użytkownika w systemie ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. na adres siedziby
ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. w ciągu 14 dni od zarejestrowania konta użytkownika.*
Oświadczam, że wszelkie dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i
przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.*
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.*
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zarządzania Danymi ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych podanych we wniosku będzie
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane
w celach związanych z realizacją usługi pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych
na rzecz reprezentowanej przeze mnie jednostki organizacyjnej.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail i numeru telefonu przez firmę ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia oferty współpracy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji i treści o charakterze marketingowym z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, oraz automatycznych systemów wywołujących.
*) pola obowiązkowe
Przejrzyj podsumowanie wniosku
Wniosek wierzyciela o założenie konta użytkownika w systemie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
w celu realizowania obowiązków wierzyciela wynikających z art. 12a ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prosimy o wybór
jednego z wierzycieli
Adres siedziby jednostki organizacyjnej
Taki sam jak adres siedziby Inny
Załączono dokument Nie załaczono dokumentu
1. Główny użytkownik systemu, osoba upoważniona do kontaktu
Dostęp do Systemu ERIF w celu przekazywania Informacji Gospodarczych może być
realizowany przy użyciu następujących kanałów komunikacji:
Interfejs WWW
Web service
Import plików o ustalonej strukturze.
2. Jesteśmy zainteresowani bliższymi informacjami na temat możliwości korzystania z
dodatkowych usług ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. takimi jak:
Zlecenie Wysyłki powiadomień do dłużników
Korzystanie z pieczeci ostrzegawczej ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Sprawdzanie informacji o podmiocie lub konsumencie
Monitorowanie informacji na temat wybranego numeru NIP
Dodatkowe szkolenia w siedzibie Kliena
Dodatkowe szkolenia w siedzibie ERIF
Nie jesteśmy zainteresowani żadną z powuższych usług
Dostęp do dodatkowych usług świadczonych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. możliwy jest
po zawarciu umowy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej S.A. zgodnie z jej zapisami oraz cennikiem. Szczegółowe informacje na
temat warunków współpracy w tym zakresie przekaże Państwu Opiekun Klienta, który skontaktuje
się z Państwem po zakończeniu rejestrowania wniosku o założenie konta klienta w systemie ERIF.
Zobowiązuję się do przesłania wypełnionego i podpisanego niniejszego wniosku o założenia
konta użytkownika w systemie ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. na adres siedziby
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w ciągu 14 dni od zarejestrowania konta użytkownika.*
Oświadczam, że wszelkie dane podane przeze mnie w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i
przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.*
Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania.*
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zarządzania Danymi ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.
Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych podanych we wniosku będzie
ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane
w celach związanych z realizacją usługi pośrednictwa w udostępnianiu informacji gospodarczych
na rzecz reprezentowanej przeze mnie jednostki organizacyjnej.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail i numeru telefonu przez firmę ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawienia oferty współpracy. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji i treści o charakterze marketingowym z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności telefonu, oraz automatycznych systemów wywołujących.
Captcha:
Captcha Image Reload
Wprowadzony tekst jest niepoprawny